24/04/2014 3:00:25 CH
English Vietnamese
 
Giải Vô Địch các CLB tranh cúp Liên đoàn Cầu lông TPHCM lần thứ 1- năm 2014.
Nhằm tạo sự gắn kết giữa Liên đoàn Cầu lông thành phố với các tổ chức, nay Liên đoàn kêu gọi các Trung tâm TDTT Quận, Huyện, các Câu lạc bộ, Nhà văn hóa, các Chủ sân cầu lông, các đơn vị, cá nhân tham gia vào thành viên Liên đoàn Cầu lông TPHCM.để thúc đẩy phát triển phong trào Cầu lông thành phố một cách đồng bộ, có hệ thống ...